Utdelningsandel i portföljen

Utdelningsandel visar på hur stor andel utdelning varje bolag i din portfölj ger i förhållande till dina totala utdelningar och jag tyckte detta var något bra att tänka på för oss utdelningsinvesterare.

Man vill ju inte vill att ett enskilt bolag skall stå för en för stor andel av dina totala utdelningar och skulle en utdelningssänkning komma från det bolaget som väger tyngst så påverkar ju det dina totala utdelningar avsevärt mer än om det är relativt likaviktat i portföljen mellan utdelningarna.

Jag har nu infört ett diagram i mitt utdelningsschema där jag uppdaterar utdelningsandelen automatiskt beroende på vilka utdelningar portföljen genererar och hur stor utdelning varje bolag ger.

Resultatet var ungefär som förväntat och ganska nära så jag vill att det skall vara. Investor väger tyngst med knappt 16 % av de totala utdelningarna följt av Xact Högutdelande på 8,6 %.


Jag gillar likaviktning och tycker ett max för utdelning från ett enskilt innehav skall vara runt 10 %. Breda investmentbolag eller utdelande fonder som Xact Högutdelande får gärna stå för max ca 15 % av de totala utdelningarna då det är lägre risk att dessa minskar sin utdelning avsevärt.

Viktning när det gäller aktievärdet i portföljen och branschfördelning har jag varit bekant med men utdelningsandel är något som jag skall börja följa upp mer bakom kulisserna för att ha koll på om något bolags utdelningsandel börjar dra iväg för mycket.

Vad tycker du om att ha koll på din utdelningsandel, hur viktigt är det och vilket bolag delar ut mest i din portfölj?

Mvh Thoke

Kommentarer