Utdelningscase: Stora Enso
Om bolaget 
Stora Enso är ett företag inom skogsbranschen som jobbar med hållbara lösningar inom förpackningar, trä- och pappersprodukter, biomaterial etc. Deras verksamhetsområden är bland annat förnybara kartongprodukter, wellpapp, pappersmassa och bioprodukter, board, träprodukter och förnybara bränslen, papper mm.

Bolaget är en sammanslagning mellan två olika företag, Stora AB finns dokumenterat redan 1288 i och med gruvbrytningen i falu koppargruva och det var först under 1900-talet som Stora AB började fokusera på skogsprodukter och successivt minskade sin gruvdrift. Enso Oyj, ett finskt bolag sprunget från ett sågverksföretag från 1872 och massatillverkaren Enso som slogs samman till ett enda bolag och kom att bli ledande inom diverse träprodukter efter andra världskriget. Det var först år 1998 som Stora AB och Enso Oyj slogs samman till ett enda bolag inom skogssektorn och blev då, Stora Enso. Idag har företaget ca cirka 26 000 medarbetare i drygt 30 länder.

Stora Enso arbetar bland annat med organisationer och en del lobbying för att få bort plastavfall och föroreningar och vill att världen istället skall ersätta dessa produkter med förnybara material för en mer cirkulär ekonomi. De menar att plastprodukter kan ersättas med mer förnybara material som t.ex. deras återvinningsbara skogsprodukter. Liksom skogsbolagen SCA och Holmen som finns i min portfölj så rider även Stora Enso på den förnybara och miljövänliga megatrenden. Bolaget har blivit utsett som ett av de mest hållbara bolagen i världen och är med i den så kallade Global 100-listan över de mest hållbara företagen, de är även inkluderade i indexen Dow Jones Sustainability Index samt FTSE4Good Index som är baserat på hållbara bolag.


Om aktien
Bolaget handlas runt 115 kr och ger en utdelning på 0,5 euro per aktie (ca 5,4 kronor) vilket innebär en direktavkastning på ca 4,7 % innan källskatt. Bolaget tror att utvecklingen under 2019 kommer vara i linje med 2018 och att försäljningen kommer att öka i samtliga nischer förutom för papper, men även att kostnaderna kommer att öka en aning. Bolaget är noterat på Nasdaq Helsinki samt Nasdag Stockholm. En fördel med bolaget är att man kan köpa den svenska noteringen så att man slipper valutaväxlingsavgiften, dock skall man ändå ha bolaget i en KF om man vill ha tillbaka källskatten på utdelningen som är i Euro.

Summering av kvartalsrapport 1. 
- Omsättningen ökade till 2 635 miljoner euro från 2 579 miljoner euro, en ökning med 2,2 %. Stora Enso har haft en ökad omsättning nio kvartal i rad och detta var den högsta omsättningen sedan 2013.
- Rörelsemarginalen var 12,3 % mot 14,3 % förra året.
- Kassaflödet minskade från 229 till 229 miljoner euro.
- Rörelseresultatet minskade från 369 miljoner euro till 324 miljoner euro.


Utdrag från VD-ordet
"Vi har haft en lovande start på året och det är positivt att programmet för att upprätthålla vår vinstnivå redan bidrar till vår utveckling. Med tanke på den potentiella försvagningen av marknaden är vi övertygade om att aktiveringen av programmet ligger helt rätt i tiden. I första kvartalet 2019 har vi fokuserat på balansen mellan värdeskapande och lönsamhet. Det har gett resultat. Omsättningen fortsätter att öka och lönsamheten ligger på en bra nivå. Omsättningsökningen på runt 2 % berodde främst på högre priser i alla divisioner och ett förbättrat produktutbud som kompenserade för lägre volymer. Det operativa rörelseresultatet minskade samtidigt som rörelsemarginalen fortfarande är tvåsiffrig för sjunde kvartalet i rad. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) ligger fortfarande långt över vårt strategiska mål på 13 %, trots tillkommande kapital på nästan 300 MEUR på grund av införandet av IFRS 16. Fyra av fem divisioner har slagit rekord i första kvartalet; Packaging Solutions och Biomaterials hade rekordomsättning, och Wood Products och Paper levererade rekordresultat."Värdering och slutsats
Det som är intressant med Stora Enso är värderingen. Liksom SCA och Holmen är bolaget även cykliskt vilket i stort redan är inprisat. Tänker man då på att dessa bolag rider på hållbarhetstrenden, en trend som heter duga så blir värderingen än mer attraktiv. Stora Enso har en god bruttomarginal runt 41,5 %, rörelsemarginal på 12,6 % och en vinstmarginal på 9,1 %. De har en mycket god utdelningshistorik även om jag inte kan hitta någon uttalad utdelningspolicy, direktavkastningen ligger i runda slängar runt 4,6 % just nu. Jämfört med de övriga skogsbolagen ligger Stora Enso under snittet med sitt P/E på 8,9 och P/S på 0,81, SCA och Holmen handlas till ett P/E på runt 14,5-14,6 och P/S på 1,9-2,6. Lönsamhetsmässigt så ligger Stora Enso i paritet med både Holmen och SCA, Stora har haft en stigande lönsamhetstrend och gynnas liksom de övriga bolagen av den allt svagare kronan vilket förmodligen kommer att synas i rapporterna framöver.

Skärmdump från Börsdata, ett verktyg som jag starkt rekommenderar om ni är intresserade av att hitta nya case. Länk till tjänsten Börsdata

Bolaget har varit i en stor förändringsfas i några år nu och man har tagit hjälp av kassaflödet från deras mer mogna verksamheter och puttat in dessa pengar i deras tillväxtverksamheter som till exempel förpackningar och produktion i låglöneländer. Jag tror att deras satsning på mer tillväxt redan har börjat visa sig på resultatet och att det finns mycket mer att skörda från dessa satsningar framöver.

Jag tycker Stora Enso är ett riktigt fint bolag att ha i utdelningsportföljen och funderar starkt på att ta in bolaget i utlandsutdelaren när nästa lön kommer in på kontot. De rider på en megatrend, har en lång historik, de är ett av de ledande bolagen inom branschen och aktien har även en attraktiv värdering. Något att tänka på är att Stora Ensos export och vinst blir dopad när kronan försvagas och tvärtom när kronan förstärks, något man bör ha i åtanke såklart om och när kronan börjar förstärkas igen mot övriga valutor. På sikt gör dock detta mindre skillnad och trenden att fasa ut plast och ersätta dessa med cellulosaprodukter blir allt större över stora delar av världen vilket ger potential för alla skogsbolagen att växa in i framtiden.

Länk till delårsrapport Q1

Länk till Stora Enso hos Avanza (affiliatelänk)

Vad tror du om Stora Enso som en potentiell utdelare och skogsbolagens framtid?

Mvh Thoke

Kommentarer