Kinnevik delar ut Millicom och flaggar för ny utdelningspolicy


Kinnevik är ett slags investmentbolag som främst har fokus på att aktivt bygga och långsiktigt förvalta digitala konsumentbolag. Deras absolut största innehav är näthandelsplattformen Zalando och telekombolagen Tele2 och Millicom som tillsammans utgör drygt 86 % av Zalandos portfölj.

Innehav

E-handel

Finansiella tjänster

Telekom

Hälsovård

Kinnevik meddelar nu alltså att de kommer sälja sin stek på 11 miljoner aktier i telekombolaget Millicom som de har ägt i ca 30 år och att resterande andel aktier som de har i bolaget kommer att delas ut till oss aktieägare, denna utdelning föreslås att göras under december i år.

Bolaget meddelar i sitt pressmeddelande:
"Kinnevik fokuserar sin investeringsstrategi på snabbväxande bolag verksamma i regioner utanför Millicoms latinamerikanska marknader, och avser därför omallokera behållningen från erbjudandet till nya investeringar", motiveras avyttringsplanerna."

Kinnevik menar att Zalando och Tele2 skall utgöra den stabila basen som genererar kassaflöde i deras portfölj och att de framöver skall satsa mer på tillväxt, detta kommer alltså innebära en utdelningssänkning nästa år då kassaflödet från Millicom försvinner.

Utdelningspolicy:
"Framgent kommer Kinnevik betala en årlig utdelning motsvarande de ordinarie utdelningar som erhålls från portföljbolagen. Vidare kommer Kinnevik betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten till aktieägarna"

VDn säger:
"Med den tilltänkta utvecklingen av vår portfölj kommer våra aktieägare dra nytta av exponering mot en portfölj med en högre andel tillväxtbolag. Som en del av vår ambition meddelar vi idag en justerad utdelningspolicy som är mer i linje med vår framtida portföljsammansättning. Efter genomförandet av våra offentliggjorda planer kommer vår portfölj vara mer viktad mot tillväxtbolag, vilket medför att våra ordinarie utdelningar under de närmsta åren kommer vara lägre än under tidigare år"

Det skall bli mycket intressant att se vad Kinnevik planerar framöver, jag planerar att under månaden öka i investmentbolagen i min portfölj och detta inkluderar såklart Kinnevik. Personligen kommer jag sälja utdelningen i Millicom då den är amerikanskt noterad och inget för mig att äga i min ISK. Hade man haft en KF kunde det möjligtvis varit annorlunda.

Investerar du i Kinnevik och vad tycker du om bolaget?

Mvh Thoke


Kommentarer