Min variant på allvädersportföljen är live


Något nytt för mig inför 2020 är att jag har skapat en variant på allvädersportföljen att spara min buffert i. Skillnaden mot originalet är att jag har en lite annorlunda allokering då jag inte vill äga långräntefonder / realräntefonder i dagens ränteklimat, då ökar jag hellre andelen guld och silver, en liten spekulation från min sida kan man säga. Allokeringen har jag delvis fått inspiration från vår egen Spargenerals allvädersportfölj som finns att följa på shareville.

Min variant har allokeringen enligt ovan där ca 30 % är i aktier och aktiefonder, 20 % i korta räntor i olika valutor, 15 % i råvaror (exklusive energi), 22,5 % i guld, 10 % i silver/silvergruvor och 2,5 % i bitcoin. Poängen med denna portfölj är ej att vinstmaximera, utan snarare att ge en god riskjusterad avkastning. Kombinationen av aktier, räntor, råvaror och ädelmetaller ger precis detta då råvaror och guld inte korrelerar med övriga börsen, dessutom är nedsidan i råvaror inte lika stor som i aktier. Råvaror är dessutom jämförelsevis billigt om man jämför mot aktier.

Både Rikatillsammans allvädersportfölj och Spargeneralens variant har en sharpekvot bland de 10 % bästa på shareville samt en avkastning på runt 18-20 % förra året vilket är mäkta imponerande till den låga risk man tar. Just denna portfölj är lättast att få ihop på t.ex. Nordnet då de har ett bättre utbud av ETFer vilket Avanza saknar i dagsläget. En nackdel är att man måste köpa för större summor för att få ned courtaget på dessa ETFer.

Det skall bli väldigt intressant att se hur denna portfölj presterar under 2020, om ni vill så kan ni mer ingående se alla innehav och följa utvecklingen för denna portfölj på Shareville.

Thoke

Gör alltid din egen analys, inget på bloggen skall tas som köprekommendation. värdepapper kan både öka och minska i värde och handel med värdepapper innebär alltid en risk, det är inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital. 

Kommentarer