Kvartalsrapport kv1 2021



Tidigare så har bloggen haft månadsrapporter för min huvudportfölj frihetsportföljen. Nytt för i år blir dock att dessa övergår till kvartalsrapporter, dvs en rapport per varje 3-månadersperiod vilket innebär totalt 4st rapporter per år. En månad säger inte särskilt mycket och egentligen inte ett kvartal heller då det är en relativt kort period på börsen.

Händelser under perioden är väl främst att portföljvärdet har stigit rejält och flera delmål har därmed nåtts. Hittills i år har jag bockat av 750k, 800k samt 850k i portföljvärde! Nu är det inte långt kvar tills frihetsportföljen når 1 000 000 kr! 


Kvartalsrapport 1 period 1 januari - 31 mars.

Lön och sparande
Kvartal        Lön             Sparande        Sparkvot                
1                  90 874 kr    60 000 kr        66 %
      
Allokering av sparandet under perioden:
Allvädersportföljen 2 000 kr
Frihetsmaskinen: 49 000 kr
Övriga portföljer 9 000kr
------------------------------------------------

Historik över sparkvot månad för månad



Utdelningar under perioden
Alla utdelningar redovisas efter källskatt.

Kvartal 1
Klövern Pref 150 kr
Lundin Energy 208 kr
Akelius D 151,58 kr
K2A Pref 150 kr
Xact Högutdelande 348,40 kr
Axfood 431,25 kr
__________________________
Totala utdelningar: 1439,23 kr (jmf 720,75 kr q1-2020)

Utdelningar framöver




Mina utdelningar och utdelningstillväxt hittar ni alltid på sidan utdelningstillväxt.

Så här ser utdelningsschemat ut i rådande stund. Som vanligt kan ni alltid hitta mitt schema för mina utdelningar på fliken "utdelningschema".



Transaktioner under perioden:




Fördelning av innehav i utdelningsportföljen
Fördelningen mellan mina innehav är ungefär som vanligt. Alla mina innehav kan ni hitta på sidan "utdelningsportfölj" som uppdateras automagiskt.



Portföljutveckling
Utvecklingen av min "frihetsportfölj" kan ni se på fliken "Frihetsportfölj" samt i helskärm via denna länk som uppdateras varje vecka.

Utveckling Frihetsportföljen kvartal 1 

Utveckling Frihetsportföljen jämfört mot OMXSCAPGI och en korg med Avanzas billigaste indexfonder sedan 1 januari 2019

Portföljvärde



Ni kan alltid hitta nuvarande värde och innehav i portföljen på sidan utdelningsportfölj. 

Periodens utvalda inlägg

Tjänster jag använder -Annonslänkar-
Börsmäklaren Avanza (affiliatelänk)
Mobiloperatören Hallon (affiliatelänk)
Böcker hos Adlibris (affiliatelänk)

Thoke

Gör alltid din egen analys, inget på bloggen skall tas som köprekommendation. värdepapper kan både öka och minska i värde och handel med värdepapper innebär alltid en risk, det är inte säkert att du får tillbaka ditt insatta kapital. 

Kommentarer