Lösningen på att inflationen äter upp min buffert?Jag har länge funderat på det här buffert och hur sällan jag verkligen har behövt pengarna. På ett nollräntekonto som de flesta har sin buffert på så minskar ditt kapital i köpkraft med inflationen, dvs i runt 2 % per år.

Har du 50 000 kr i buffert minskar din köpkraft med de pengarna på ett år med 1000 kr.
Har du 100 000 kr i buffert minskar din köpkraft med 2000 kr på ett år.

Nu ser vi problemet med att ha en stor buffert på ett nollräntekonto i en längre tid, pengarna minskar i värde. Som investerare så vill jag att detta problem skall ske med så lite pengar som möjligt, dvs jag ville bygga en portfölj som ger stabil avkastning runt 3% för att pengarna inte skall minska i värde. Idag har jag bufferten på ett sparkonto som ger en ränta på runt 0,65-0,75 % som det sen är skatt på, vilket innebär att pengarna fortfarande tappar mycket i värde på sikt. Jag har tänkt mig att ha en buffert på ca 50 000 kr så länge som jag bor i lägenhet, det känns ändå ganska rimligt då jag aldrig har behövt mer än 15 000 kr vid ett tillfälle när det krisat, och då visste jag om det flera dagar innan. 

Om man nu har låst sin större del av bufferten i fonder så tar det ca 3-5 dagar att sälja och föra över pengarna till ditt bankkort. Alternativen är då följande:

1. Betala med faktura
2. Ta det på kredit
3. Låna av föräldrar i några dagar 
4. Stå där med näsan i vädret

Oftast så brukar jag ha runt 15-20 000 tillgängligt på mitt lönekonto som jag lätt kan föra över till mitt kort och betala en oförutsett utgift som t.ex. att  laga bilen, för att sen föra över samma summa från mitt sparkonto på Avanza till lönekontot så att jag har pengar att handla för igen. 

Men om vi säger att jag istället skulle bygga en stabil fondportfölj på ca 50 000 kr och ha den som buffert istället, skulle jag inte klara mig med 10-15 0000 kr i buffert i 3-5 dagar i väntan på att fonderna säljs och pengarna är på kontot? Jag tror faktiskt jag skulle det till 99 %.

Med tanke på hur sällan jag har behövt använda en buffert överhuvudtaget så ser jag punkterna 1 och 2 som möjliga utvägar till i i princip 100 % av fallen. Jag har därefter kickat på mina testportföljer, aktieguldmaskinen, räntemaskinen och trygghetsmaskinen och kikat på hur de har presterat, ändrat lite beroende på hur avkastningen och hur stabilt dessa har gått och skapat en helt ny portfölj som jag har kallat, buffertmaskinen. Min tanke med denna buffertportfölj är att den skall kunna ge en stabil avkastning över inflationen till en låg risk. 

1. En aktiedel som hedgas med guld för att öka avkastningen och minska risken.
2. En andel korträntefonder i olika valutor, sek, usd och euro för att minska valutarisken.
3. En andel långräntefonder och företagsobligationer. 

Efter lite mixande och trixande har jag då kommit fram till följande portfölj. 20% består av aktier som hedgas med 20 % guld. 30 % består av korträntefonder med 10 % vardera i valutorna sek, usd och euro. 10 % består av en långräntefond och 20 % av två olika företagsobligationer. Jag tänker även att man kan balansera om portföljen ifall ett av innehaven blir mer än 10 % större än sin målvikt för att återigen minska risken. 

På 50 000 kr skulle fördelningen alltså bli:
Aktier: 10 000 kr
Guld: 10 000 kr
Korträntor: 15 000 kr
Långräntor: 5000 kr
Företagsobligationer: 10 000 kr


Jag har grovt räknat på att denna portfölj åtminstone borde kunna ge en avkastning på runt 3-3,5 % per år i snitt till en relativt låg risk ändå även om aktiedelen kanske är i högsta laget. Det är väldigt liten sannolikhet att jag skulle behöva använda min buffert på 50 000 kr så att ge den lite mer tillväxt för att skydda den mot inflationen med konsekvensen att det är lite högre risk så tycker jag att det i mitt fall är värt risken. Jag har tänkt att skala in 2500 kr varje vecka till denna portfölj tills 50 000 kr är uppnått som ett test. Resterande likvider tänker jag fortsätta att ha på mitt sparkonto för att kolla hur buffertportföljen presterar och se om några ändringar och justeringar eventuellt kommer att behöva göras.

Hur sparar du din buffert och har du behövt använda den någon gång? Vad tror du om att ha en större del av din buffert i en lågriskportfölj när ränteläget och inflationen ser ut som det gör?

Uppdatering 2019-05-20
Fick precis reda på att Danske Invest Select fonderna skall läggas ned, dessa kommer därför att bytas ut mot SEB Korträntefond C Eur och SEB Korträntefond C USD som liknar Danske Invests fonder.

Mvh Thoke

Kommentarer